Xunta de Galicia Xacobeo 2021 Galicia

A entidade FORMACIÓN E NORMALIZACIÓN, S.L. foi subvencionada ao abeiro da ORDE do 20 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de Axudas para implantar a Responsabilidade Social Empresarial (RSE), A Igualdade Laboral e A Conciliación Laboral e Persoal cofinanciadas polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede a convocatoria para o ano 2019